Bohusläningen's logotype

Bohusläningen

Local News · Uddevalla, Sweden

Annonsmaterial och bokningstider

Klicka här för att se annonsmaterial och bokningstider

Övriga upplysningar

TEXTLIKNANDE ANNONS
Förses med annonsmarkering enligt gällande regler.

ANNONSGRANSKNING
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja annons. Annonser skall beträfande innehållet följa tidningens fasta regler. Tidningen inför inte annonser som uppmanar till annonsering i andra medier. Tidningen förbehåller sig rätt att avböja annonser som innehåller hänvisning till annonser i andra medier.

FELAKTIGA ANNONSER
Tidningens ansvar för fel är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras ej.

REKLAMATIONER
Anmärkningar mot införda annonser skall göras inom 7 dagar, mot fakturor inom 14 dagar, tel: 010-471 54 00. Ingen reklamationsrätt vid för sent lämnat material och ej vid, av kunden, godkänt korrektur

LAGRING AV ANNONSER
Annons som produceras av tidningen sparas i 3 månader från
sista införandet.

HELGUTGIVNING
Bohusläningen utkommer måndagar-lördagar utom följande helger: nyårsdagen, trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.

FÖRMEDLING AV ANNONSER TILL ANDRA TIDNINGAR
Mottages ej.

RESERVATION
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förändringar i prislistan.

RABATTER
Prata med din ordinarie kontaktperson.

Materialadress

Helmaterial skickas via:
Delmaterial skickas till:

Kontaktinformation

Bohusläningen
010-471 54 00
annonsbokning@stampen.com
www.bohuslaningen.se/foretag
Click the button on products to create an inquiry